!!Teraz využite kód DOPRAVA ZDARMA!!

Formulár pre reklamáciu

Plné znenie Reklamačného poriadku, ktorý tvorí ČL.12 Všeobecných obchodných podmienok nájdete tu.

Kompletné reklamovaný tovar (nie iba poškodenú časť) zasielajte zabalený v obale zabraňujúcemu jeho poškodeniu na adresu: Bubliboom, A. Bernoláka 42, 010 01 Žilina

Prosím, priložte do zásielky vyplnený Reklamačný protokol, nájdete ho tu (stiahnuť formulár)